Wdrożenie SQAS | agm-konsulting.pl

W kontekście rosnącej uwagi na standardy bezpieczeństwa i jakości, wdrożenie SQAS (Safety & Quality Assessment Systems) staje się kluczowym krokiem dla firm działających w branży logistycznej i transportowej. Platforma agm-konsulting.pl, specjalizująca się w profesjonalnym doradztwie i wsparciu w zakresie systemów zarządzania, oferuje kompleksową pomoc w implementacji tego standardu. SQAS, będący systemem badania i oceny, zainicjowanym przez Europejską Izbę Przemysłu Chemicznego (CEFIC), skupia się na przeprowadzeniu obiektywnej i niezależnej oceny w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania jakością oraz środowiskiem.
Wdrożenie SQAS

SQAS - co to?

SQAS to zaawansowany system oceny, mający na celu zapewnienie jednolitego standardu w zakresie bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska wśród dostawców usług logistycznych i transportowych. Umożliwia on dokładną analizę i ocenę systemów zarządzania stosowanych przez przedsiębiorstwa, umożliwiając tym samym ich ciągłą poprawę oraz dostosowanie do wymagających standardów.

System SQAS - co obejmuje?

System SQAS obejmuje szeroki zakres kwestii związanych z zarządzaniem jakością, bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska. Kwestionariusz został tak skonstruowany, aby wyczerpywać wszystkie obowiązujące przepisy i zasady zarządzania dotyczące branży logistycznej i transportowej, zawierając elementy norm ISO 9001 i ISO 14001. Ocenie podlegają między innymi systemy zarządzania i odpowiedzialność, zarządzanie ryzykiem, zasoby ludzkie, zarządzanie podwykonawcami, wyposażenie, bezpieczeństwo oparte na zachowaniu, zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych, a także specyficzne rodzaje usług transportowych.

Komu powierzyć wdrożenie SQAS?

Decyzja o wdrożeniu SQAS jest krokiem, który wymaga nie tylko zaangażowania, ale również specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Właśnie z tego powodu kluczowe jest powierzenie tego zadania ekspertom z agm-konsulting.pl, którzy posiadają bogate doświadczenie w implementacji systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem w sektorze logistycznym i transportowym. Profesjonalne doradztwo, indywidualne podejście do każdego przedsiębiorstwa oraz dogłębna analiza potrzeb i oczekiwań klienta to elementy, które prowadzą do sukcesu wdrożenia SQAS.